امروز : یک شنبه 11 خرداد 1399
مشاهده خبرها
جلسه رئیس مرکزمحلات باحضوردهیاران واعضای شورای روستاهای شهرستان محلات
تاریخ ارسال:سه شنبه 11 آبان 1389

بمنظورتوجیه دهیاران واعضای شورای روستاهای شهرستان محلات درخصوص برگزاری آموزشهای فنی وحرفه ای درروستاهاجلسه ای باحضورفرماندار،وکارشناس بخشداری درسالن جلسات فرمانداری برگزارگردید.دراین جلسه ابتدارئیس مرکزدرخصوص نقش آموزشهای فنی وحرفه ای درپیشرفت وبقاءوبالندگی هرسازمان ومجموعه ای ایرادنمود.

سینجلی در خصوص نقش آموزشهای فنی وحرفه ای درروستاهااظهارداشت این آموزشهادرجهت پیشرفت اقتصادی وفرهنگی نقش بسیارموثری ایفامی کند.درادامه رئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای گفت:مرکزآموزش فنی وحرفه ای آمادگی داردتاباهمکاری دهیاران واعضای شورای روستاهادوره های آموزشی رادرروستابرگزارنمایدورشته های پیشنهادی جهت اجرادرروستاهاتوسط همکارایشان به عزیزان حاضردرجلسه تسلیم شد.

درپایان فرماندارمحلات درخصوص نقش آموزشهای فنی وحرفه ای درایجاداشتغال ورفع معظل بیکاری درروستاسخنانی ایرادنمود.یارمحمدی درادامه گفت:افرادی که دوره های مذکورراسپری نموده وموفق به اخذگواهینامه مهارت گردندبه صندوق مهرامام رضا(ع)معرفی واز150تا1000میلیون ریال تسهیلات اشتغال دریافت می کنند.نشانی: بلوار آیت الله خامنه ای،بالاتر از میدان امام علی (ع)   
تلفن:43257601-43257600(086)  فکس: 43257602(086)  ایمیل: mahalat_b@markazitvto.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش فنی و حرفه ای محلات می باشد
طراحی و برنامه نویسی : شرکت فناوری اطلاعات فراداده